Normes del Discord de Gaming.cat

Restriccions d’edat

Tot i que el grup és obert a tothom, un percentatge elevat dels membres són adults, per la qual cosa és possible que part de les converses o materials compartits no sigui adequat per a menors. Com a usuari, assumeixes la responsabilitat de l’ús que facis del grup. Abandona el grup si consideres que el que s’hi diu o s’hi comparteix no és adequat per a tu. Per a més informació sobre el tipus de contingut permès, consulta les normes de conducta (veure a continuació), adreça’t als membres de l’equip d’administració o envia un missatge a felip@gaming.cat.

 

Normes

Hi ha tres normes bàsiques que són els pilars de la comunitat:

 1. Som un servidor en el qual la llengua de comunicació és el català.
 2. Està prohibit compartir cap contingut o enllaç classificat com a X (pornografia, gore, violència real extrema) o sospitós de ser constitutiu de delicte (incitacions a l’odi, terrorisme…). Compartir aquest tipus de contingut serà castigat amb l’expulsió directa sense capacitat de retorn. En cas de dubte, consulta amb l’equip d’administració abans de compartir alguna cosa. PENJAR AQUEST TIPUS DE CONTINGUT SERÀ MOTIU DE BAN.
 3. Sigues respectuós amb la resta d’usuaris. Les discussions es poden solucionar en privat i sense faltar-li al respecte a ningú. Si algú diu alguna cosa o comparteix algun enllaç que t’ofèn o et molesta, avisa els administradors. No els responguis. Generar baralles o faltar al respecte serà motiu de warn. Insults, vexacions discriminatòries, etc, seran motiu de ban.

A més d’aquestes tres normes bàsiques, n’hi ha d’altres que també són s’han de respectar:

 • Evita parlar de política. Tot i que tenim un canal #off-topic per parlar de temes no relacionats amb videojocs, preferim mantenir les converses relacionades amb política a un nivell MOLT baix, ja que es converteixen en poc civilitzades molt ràpidament i fan que la gent oblidi les normes bàsiques que hem detallat més amunt.
 • Està prohibit compartir material piratejat (còpies il·legals de sofware, sofware falsificat, etc). Compartir aquest tipus de contingut serà motiu de ban.
 • Està prohibida la compra-venda de comptes, p.ex. comptes de videojocs, comptes d’Steam, o altres plataformes. En cas de dubte, consulta amb l’equip d’administració abans d’anunciar la venda d’alguna cosa.
 • No convidis cap bot de xat, ni intentis modificar el servidor. Qualsevol suggeriment respecte a canvis de les normes o del servidor presenta’l al canal #suggeriments. Intentar modificar el servidor directament serà motiu de ban.
 • Totes les comandes del bot s’han d’escriure al canal #comandes-bot. Qualsevol ús inapropiat dels bots pot ser motiu de warn, excepte usos no aptes per menors esmentats abans, que seran motiu de ban.
 • No està permès anunciar altres servidors de Discord sense permís. Serà motiu de warn.
 • Procura mantenir el nombre de missatges dins de límits raonables. Enviar un nombre massiu de missatges en un període curt de temps serà motiu de warn.
 • Tots els noms d’usuari / sobrenoms han de complir les normes del servidor:
  • No poden contenir paraules de contingut sexual, pornogràfic o ofensiu.
  • No poden contenir @everyone, @administrador o el nom d’un rol actiu del servidor.
  • S’han de poder @mencionar amb normalitat. Només els d’administradors i moderadors poden contenir caràcters especials.
  • Els sobrenoms que no compleixin aquestes normes seran canviats sense avís previ i l’usuari serà advertit; si l’usuari no fa cas de l’advertència i es torna a posar un nom d’usuari prohibit, serà banejat del servidor.
 • L’avís @everyone queda restringit als administradors i es pot fer servir només amb permís dels administradors. Fer-ne ús sense autorització prèvia serà motiu de warn.
 • Recorda que comparteixes espai amb persones d’edats, personalitats i ideologies diferents.
 • Es pot fer servir la menció als rols per saber si algú vol jugar a un joc o utilitzar @here per avisar només als usuaris connectats. Fer us d’aquest avis sense raó es motiu de warn. El canal destinat a cercat jugadors és #la-crida.

Les normes s’aplicaran de la següent forma:

 • Warn: és un avís per haver comès una infracció. Quan tinguis 3 avisos seràs expulsat del servidor amb la possibilitat de tornar a entrar, i tornaràs a ser subjecte ael procés d’entrada d’un nou usuari. Quan tinguis 5 avisos, és a dir 2 avisos més després de tornar a entrar, serà motiu de ban. Els administradors poden eliminar warns si ho consideren apropiat.
 • Ban: suposa expulsió directa del servidor i impossibilitat de tornar-hi a entrar.
 • Els administradors, moderadors o capitans dels diferents equips tenen la decisió final d’aplicar aquestes regles i la raó absoluta.
 • No conèixer les normes no eximeix del càstig.

 

Declaració de responsabilitat

L’equip d’administradors farà el possible, dins de les seves possibilitats, per a que el contingut d’aquest Discord compleixi la normativa indicada més amunt, però cada membre del grup és responsable de les opinions que expressi i dels materials que comparteixi. L’equip d’administradors no es fa responsable de les opinions expressades o dels materials compartits pels usuaris, ni dels danys i/o prejudicis de qualsevol naturalesa que aquests poguessin ocasionar.

Tot i que alguns membres del grup i l’equip d’administradors en siguin socis, aquest Discord no ha estat creat per l’Associació GamingCat i és independent d’aquesta.