Normes del grup de Telegram de Gaming.cat

Restriccions d’edat:

Tot i que el grup és obert a tothom, un percentatge elevat dels membres són adults, per la qual cosa és possible que part de les converses o materials compartits no sigui adequat per a menors. Com a usuari, assumeixes la responsabilitat de l’ús que facis del grup. Abandona el grup si consideres que el que s’hi diu o s’hi comparteix no és adequat per a tu. Per a més informació sobre el tipus de contingut permès, consulta les normes de conducta (veure més avall), adreça’t als membres de l’equip d’administració (detallats més avall) o envia un missatge a felip@gaming.cat

 

Normes de conducta:

 1. Gaming.cat és una comunitat on la llengua de comunicació és el català.
 2. Està prohibit compartir cap contingut o enllaç classificat com a X (pornografia, gore, violència real extrema) o sospitós de ser constitutiu de delicte (incitacions a l’odi, terrorisme…). Compartir aquest tipus de contingut serà castigat amb l’expulsió directa sense capacitat de retorn. En cas de dubte, consulta amb l’equip d’administració abans de compartir alguna cosa.
 3. Està prohibit compartir material piratejat (còpies il·legals de sofware, sofware falsificat, etc). Compartir aquest tipus de contingut serà castigat amb l’expulsió sense capacitat de retorn.
 4. Està prohibida la compra-venda de comptes, p.ex. comptes de videojocs, comptes d’Steam, o altres plataformes. En cas de dubte, consulta amb l’equip d’administració abans d’anunciar la venda d’alguna cosa.
 5. Els noms d’usuari / sobrenoms no poden contenir paraules de contingut sexual, pornogràfic o ofensiu.
 6. La comunitat es centra en els videojocs i temes relacionats, i els temes de conversa s’han de mantenir al voltant d’aquests temes. És natural que ocasionalment els temes es desviin una mica, sempre que no s’allarguin massa. Evita parlar de temes no relacionats amb videojocs que puguin ser polèmics (p.ex. política).
 7. Sigues respectuós amb la resta d’usuaris. Les discussions es poden solucionar en privat i sense faltar-li al respecte a ningú. Les faltes de respecte seran motiu de sanció.
 8. Recorda que comparteixes espai amb persones d’edats, personalitats i ideologies diferents.
 9. Si algú diu alguna cosa o comparteix algun enllaç que t’ofèn o et molesta, avisa els administradors. No els responguis. Generar baralles serà motiu de sanció o expulsió, segons gravetat.

 

Equip d’administradors (actualitzat 12/8/2020)

 • Propietari del grup: @drfelip
 • Moderadors: @Pireta, @Malarky33 
 • Moderadors suplents: @Arandur, @xavalma

 

Declaració de responsabilitat: 

L’equip d’administradors farà el possible, dins de les seves possibilitats, per a que el contingut d’aquest grup de Telegram compleixi la normativa indicada més amunt, però cada membre del grup és responsable de les opinions que expressi i dels materials que comparteixi. L’equip d’administradors no es fa responsable de les opinions expressades o dels materials compartits pels usuaris, ni dels danys i/o prejudicis de qualsevol naturalesa que aquests poguessin ocasionar

Tot i que alguns membres del grup i l’equip d’administradors en siguin socis, aquest grup de Telegram no ha estat creat per l’Associació GamingCat i és independent d’aquesta.